DrukujDrukuj

Brama Szczebrzeska w Zamościu

Treść nie została jeszcze zweryfikowana przez moderatora.

Jedna z bram prowadzących do Zamościa (prowadząca do Lublina, między II i III bastionem Twierdzy Zamość) została wzniesiona w siedemnastym stuleciu. Zwana także floriańską. Kilka lat temu została odrestaurowana i wygląda  bardzo efektownie.

Jako ciekawostkę podam, że był tu więziony oficer wojsk Księstwa Warszawskiego, wolnomularz i działacz niepodległościowy Walerian Łukasiński. Został tu przeniesiony z celi przy Bramie Lwowskiej w Zamościu , kiedy w 1825 roku stanął na czele buntu więźniów. Skazano go za to na karę śmierci (uprzednio był skazany na siedem lat twierdzy) ale rosyjski książę Konstanty Romanow – Gubernator Królestwa Polskiego zamienił mu karę na czternaście lat twierdzy i zakucie rąk i nóg w kajdany. Rosjanie nie dotrzymali słowa i Łukasińskiego więziono do końca życia w twierdzy szlisselburskiej (u ujścia Newy do Zatoki Fińskiej); jednak po upływie pięciu lat (w 1830 roku Rosjanie zdjęli mu przynajmniej kajdany)

Brak głosów