DrukujDrukuj

Dwie metropolie w średniowiecznej Polsce

Treść nie została jeszcze zweryfikowana przez moderatora.

Gall zwany Anonimem pisze o dwóch metropolitach (metropolitanos) nie zaś o dwóch metropoliach. Bardzo więc prawdopodobne jest to, że za czasów Bolesława Chrobrego istniała tylko jedna metropolia - gnieźnieńska ale dwóch metropolitów : Radzim-Gaudenty i Brunon z Kwerfurtu, który jako arcybiskup misyjny nie miał stałej siedziby, ale który po uzyskaniu sakry biskupiej w Merseburgu, udzielonej mu przez abpa Taginona zatrzymuje się w pustelni w Międzyrzeczu k. Poznania. Wedle wspólnych ustaleń cesarza Ottona III i księcia Bolesława Chrobrego miał on przeprowadzić dzieło nawracania pogan na Połabiu i wśród Wieletów. Brunon też wedle swoich arcybiskupich uprawnień mianuje sufraganów u Pieczyngów i Szwedów.

Tak więc uważam, że niekoniecznie musiała istnieć stała siedziba drugiego metropolity; arcybiskup Brunon był bowiem hierarchą misyjnym który prowadził swoją akcję na różnych pogańskich terenach.
Podobnie od lat historycy starają się rozwikłać zagadkę miejsca pochówku arcybiskupa. Ostatnio zwrócił na to uwagę J. Dobosz (Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do pocz. XIII w, Poznań 2002) który stawia hipotezę o pochowaniu Brunona w odkrytym stosunkowo niedawno kościele w Gieczu, gdzie natrafiono także na kryptę grzebalną. Chrobremu zapewne zależało na tym, żeby ciało tak ważnego męczennika umieścić w jednym z ważniejszych ośrodków grodowych, jakim wówczas był Giecz. Pojawiają się też hipotezy, moim zdaniem mniej prawdopodobne, że ciało męczennika mogło zostać pochowane w piastowskiej rotundzie w Przemyślu, który został podczas II wyprawy kijowskiej Bolesława wcielony do jego państwa.

Bibliografia:
J. Dobosz, Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do pocz. XIII w, Poznań 2002;
J. Rajman, Encyklopedia średniowiecza, Kraków 2006;
D.A. Sikorski, Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego, Poznań 2011
S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2010

Brak głosów